Svensk utredning om Ceta klar

2 maj 2017

Kommerskollegiums utredning om handelsavtalet mellan EU och Kanada – Ceta-avtalet – har överlämnats till regeringen.

– Vår bedömning är att avtalet i stort inte går utöver den lagstiftning som vi har i Sverige och de internationella avtal som Sverige redan anslutit sig till, samt att Ceta-avtalet kan skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd, sade Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium i ett pressmeddelande.