Svensk EU-förhandlar om energieffektivitet

24 februari 2017

EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) har utsetts till ansvarig förhandlare i Europaparlamentets miljöutskott för reformen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Utskottets uppgift är ge ett yttrande i frågan om reformförslaget som ska säkra en mer effektiv och hållbar energianvändning till år 2030.  

– Vi kommer behöva gå längre och göra mer än EU-kommissionen har föreslagit, sade Jytte Guteland i en kommentar.