Studie: Svensk domstol sparsam med EU-proportionalitet

23 augusti 2021

Med Sveriges EU-inträde kom svensk rätt att omfattas av kravet på proportionalitetsbedömningar. Det betyder att en svensk domstol kan åsidosätta det som riksdagen eller regeringen har bestämt med hänsyn till att åtgärden inte står i proportion till det man vill uppnå. Europeiseringen har alltså inneburit att makten hos politiker och förvaltning har begränsats genom domstolarnas möjlighet till kontroll. Hittills har Högsta förvaltningsrätten i enlighet med svensk och nordisk tradition dock varit återhållsam i sin proportionalitetsprövning, konstateras i Europakommentaren.

Kommentera

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.