Största minskningen av EU-migranter i Storbritannien hittills

14 november 2018

Antalet EU-migranter i Storbritannien har under det senaste året minskat med 132 000 tusen vilket är den största minskningen sedan beräkningarna inleddes 1997, skriver Financial Times. Minskningen beror framför allt på att personer från Central- och Östeuropa lämnar Storbritannien.