Större stödförskott för lantbrukare möjliga i höst

17 april 2020

EU-kommissionen lättar på stödregler för att hjälpa coronadrabbade lantbrukare, rapporterar Lantbrukets Affärstidning. Normalt kan 50 procent av direktstöden och 75 procent av landsbygdsprogrammets ersättningar betalas ut i mitten av oktober. För att förbättra likviditeten för lantbrukare i coronatider har EU-kommissionen beslutat att höja taket för förskotten till 70 respektive 85 procent.