Stor protestmarsch mot regeringen och för EU i Polen

9 maj 2016
En stor demonstration mot regeringen ordnades i lördags i Polens huvudstad Warszawa. Demonstranterna ville också visa sitt sitt stöd för ett fortsatt EU-medlemskap. Enligt uppskattningar som stadsledningen i Warszawa gjorde deltog 240 000 människor.Läs mer