Stor minskning av fiske i Östersjön föreslås

14 oktober 2019

Inför 2020 vill EU-kommissionen minska på fiskemöjligheterna med 23 procent i antalet ton räknat jämfört med i dag. När det gäller torskfiske mellan Bornholm och Gotland förslås att fiskeförbudet från i somras förlängs.

– Jag har sökt ett brett mandat att kunna förhandla inom ramen för de vetenskapliga råden och försöka få ett resultat så nära det som kommissionen har föreslagit, sade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) inför måndagens och tisdagens fiskeförhandling i Luxemburg. De fiskare som drabbas av minskade fångstkvoter kommer att kompenseras, lovade ministern.