Annons

Stöd i näringslivet för fortsatt brittiskt EU-medlemskap minskar

10 maj 2016
En sondering bland brittiska handelskammarens medlemmar visar att skillnaden mellan förespråkarna och motståndarna till fortsatt EU-medlemskap minskar. 54 procent av de 2 200 tillfrågade affärsmännen vill vara kvar medan 37 procent hellre lämnar.Läs mer