Selimovic: EU-länder måste göra mer för energisäkerheten

19 november 2015
EU-politikern Jasenko Selimovic (FP) vill att medlemsländernas regeringar tar klimatet och energisäkerheten på betydlig större allvar än i dag. – Om vi lyckas kommer det att sänka energikostnaderna både för företag och konsumenter i Europa, säger han i ett uttalande. ■