”Samtal om lobbyregister bör fortsätta”

28 september 2018
Uppdaterad: 29 september 2018

EU-parlamentets talmanskonferens vill att förhandlingarna mellan EU-kommissionen, Rådet och parlamentet kring ett moderniserat register över lobbyister som vill påverka beslut i EU ska fortsätta – och man vill dessutom skynda på införandet av nya öppenhetsregler kring lobbyister i parlamentet. EU-kommissionen uppges ha velat avsluta trepartssamtalen.