S-förslag: Mer demokratigranskning i EU

25 mars 2019

Vid sin partikongress i helgen föreslog Socialdemokraterna att EU bör införa ett nytt system för att granska tillståndet för demokratin och rättsstatens principer i medlemsländerna. Förslaget, som bygger på en FN-mekanism men som ännu inte tagit konkret form, går ut på att medlemsländerna själva regelbundet ska granska demokratiläget i medlemsländerna. Det är det tredje förslaget på kort tid om hur den demokratiska utvecklingen i EU-länderna bättre ska kunna granskas.