Rumänsk domstol vill ha korruptionsbesked

30 januari 2019

En regional domstol i Rumänien har bett EU-domstolen om förhandsbesked i frågan om landet är tvingat att följa EU-kommissionens rekommendationer när det gäller att ta itu med korruptionen i landet, avbryta omstöpningen av domstolsväsendet och utse en ny antikorruptionsåklagare. Det rapporterar Politico.