Rumänien kan utlämna journalist till Turkiet

6 december 2018

Rumänien kan komma att utlämna en turkisk journalist till Turkiet efter anklagelser som terrorism och samröre med den så kallade Gülenrörelsen. Kamil Demirkaya är inte tidigare dömd för brott och den rumänske EU-parlamentsledamoten Christian Preda varnar nu, enligt Balkaninsight, Rumänien för att inte respektera EU:s regler angående utlämning till länder där mänskliga rättigheter är i fara.