Rumäner sägs hantera EU-klubban väl

7 februari 2019

Rumänien tog vid årsskiftet över EU:s roterande ordförandeskap som innebär att ett medlemsland leder förhandlingar och möten i Bryssel. Eftersom det var första gången som landet fick uppdraget oroade sig många tjänstemän i Bryssel för hur det skulle gå. Men enligt vad Europaportalen erfar bedömer man nu att de rumänska förhandlarna klarar uppdraget bra. Dock riktas kritik mot att regeringen i Bukarest inte alltid har läget  under kontroll.