Rekord i EU-toppmöten

28 september 2017

Aldrig tidigare har EU:s stats- och regeringschefer träffats så ofta som under 2017, i genomsnitt mer än ett möte per månad. Hittills har de haft sju möten, informella och ordinarie, vilket är lika många som hela förra året. Fram till årsskiftet hålls sammanlagt ytterligare sex olika möten: EU:s framtid 28 september, digitala frågor 29 september, 19-20 oktober brexit och Turkiet, socialt toppmöte i Göteborg 17 november, eurons framtid 6 december och ordinarie decembertoppmöte 14-15 december.