Regler för EU-politikers utgifter ses över

13 juni 2017
Uppdaterad: 13 juni 2017

Europaparlamentet har tillsatt en arbetsgrupp som före årsskiftet ska se över hur reglerna för parlamentarikernas allmänna månadsbidrag på drygt 40 000 kronor ska kunna preciseras ytterligare. Som Europaportalen skrivit tidigare finns i dag inga uttryckliga krav på att parlamentarikerna ska redogöra för hur de använder pengarna.