Regeringen vill sänka ny åldersgräns för sociala medier

21 februari 2018

I slutet av maj börjar EU:s nya dataskyddslag gälla och ersätter då den svenska personuppgiftslagen. Den nya EU-lagen säger bland annat att unga under 16 år måste få föräldrars samtycke för att använda sociala medier och informationstjänster. Den åldersgränsen vill regeringen med en ny proposition sänka till 13 år.