Regeringen lyfter fram försvarspolitik i EU

15 februari 2017

När utrikesminister Margot Wallström läste upp regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen på onsdagen återgavs mycket av förra årets beskrivningar som att EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Men bland andra två nya meningar finns med i år: ”Sverige ska aktivt verka för att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Vi välkomnar det utvecklade samarbetet mellan EU och Nato och vill att EU ska samverka ännu närmare med FN. ”