Regeringarna godkänner frihandelsavtal med Singapore

15 oktober 2018
Uppdaterad: 18 november 2019

De europeiska regeringarna har under måndagen kommit överens om ett frihandelsavtal med Singapore. Redan idag sker den mesta handeln mellan EU och Singapore tullfritt men i och med det nya avtalet skulle även de återstående tullarna försvinna inom fem år. EU har samtidigt beslutat om ett investeringsavtal med Singapore. Frihandelsavtalet, som är tänkt att träda i kraft 2019, ska först godkännas av Europaparlamentet. Investeringsavtalet kommer bara att träda i kraft om det godkänns av EU-ländernas nationella parlament.