Rapport: EU på god väg klara klimatmål

1 februari 2017

I sin årliga rapport om arbetet med EU:s energiunionen menar kommissionen att medlemsländerna är på god väg att nå sina mål för år 2020 i fråga om utsläpp av växthusgaser, energieffektivitet och förnybar energi.