Positiva första resultat från satsning på regioner i omställning

8 maj 2019

Tio europeiska regioner, varav en svensk, samt två länder har fått stöd av EU för att hantera omställningen från att ha varit industriorter. I dag, onsdag, presenterar kommissionen de första resultaten sedan initiativet lanserades för ett år sedan. EU:s regionkommissionär Corina Creţu säger i ett uttalande:

– De första resultaten visar att det här är något för alla regioner i framtiden. De bör identifiera svagheter som går att förbättra och tillgångar att bygga på.

Regionerna och de två länderna – Slovenien och Litauen – har alla under de senaste femton åren gått miste om industrijobb. De har fått drygt tre miljoner kronor per region för att genomföra pilotprojekt som ska skapa nya jobb. Bland regionerna finns norra Mellansverige där man inrättat ett centrum för resurseffektiva lösningar för lokala företag.