Polska regeringen vill införa sexbrottsregister

17 december 2015
Registret ska innehålla uppgifter om personer dömda för sexbrott som våldtäkt, incest och pedofili. För vissa brott ska registret göras offentligt på nätet.Läs mer