Polska parlamentet godkänner nya övervakningslagar

18 januari 2016
Kritiker menar att de nya lagarna som ska reglera hur polisen får använda misstänktas telefon- och internetuppgifter riskerar inkräkta på privatlivet.Läs mer