Polen varnas för budgetunderskott

23 mars 2016
Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD varnar den polska regeringen för att den riskerar att bryta mot EU:s budgetmål. Den nationalkonservativa regeringen har bland annat lova öka barnbidraget och sänka skatter.Läs mer