Polen uppmanas dra tillbaka ändringar i domstolsväsendet

1 mars 2016
Venedigkommissionen som på uppdrag av EU-kommissionen granskar rättsstatligheten i Polen pekar i sin preliminär rapport på att den nya nationalkonservativa regeringens ändringar av landets författningsdomstol inte är i linje med rättsstatens principer.Läs mer