Parlamentet röstar ned förlängt tobakssamarbete

9 mars 2016
EU-parlamentet uppmanade på onsdagen EU-kommissionen att inte förlänga sitt samarbetsavtal kring tobakssmuggling med tobaksbolaget Philip Morris. – En förlängning av samarbetsavtalet skulle legitimera tobaksindustrin och fortsatt ge Philip Morris oönskat inflytande över folkhälsopolitiken, säger EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) efter omröstningen. ■