Överenskommelse om cybersäkerhet klar

11 december 2018

På måndag kväll enades EU-parlamentet, rådet och kommissionen om en politisk överenskommelse om cybersäkerhet som innebär mer resurser till EU:s byrå för cybersäkerhet, ENISA. Samtidigt får byrån större befogenheter för att ge stöd till EU:s medlemsländer med att hantera nätattacker. Man kom också överens om ett nytt ramverk för en certifiering av produkter som är cybersäkra.