Östgötar ryter mot EU: Acceptera våra energigrödor

5 april 2017

Politiker och företagare i Östergötland är oroliga att ett nytt EU-förslag att fasa ut biodriv­medel som är producerade med jordbruksgrödor kan få negativ verkan i regionen.

– Förslaget fokuserar felaktigt på vilken råvara som används, istället för att fokusera på klimatnyttan. I omställningen till en fossiloberoende transportsektor har vi inte råd att ställa olika förnybara drivmedel emot varandra – alla alternativ behövs, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland, i ett uttalande.