Österrike tas till EU-domstolen

14 maj 2020
Uppdaterad: 14 maj 2020

Under torsdagen beslutade EU-kommissionen att ta Österrike inför EU-domstolen. Anledningen är en österrikisk lag som infördes 2019 om att indexera storleken på familjeförmåner, så som familjeavdrag, för EU-medborgare som arbetar i Österrike och har barn i ett annat EU-land.

Eftersom konsekvensen har blivit att vissa EU-arbetare i Österrike kan få lägre förmåner jämfört med de arbetare vars barn bor i Österrike anser kommissionen att lagen diskriminerar.