Annons

Oro för nya resehinder inom EU

20 augusti 2021

Höga EU-tjänstemän uppger att kommissionen nu förbereder sig för möjligheten att vissa EU-länder, inte minst av inrikespolitiska skäl, plötsligt inför nya gränshinder med hänvisning till corona. Kommissionen tar därför fram planer för att hålla flödet av varor och människor inom EU så rörligt som möjligt, rapporterar Politico. Medlemsländer kan med hänvisning till hot mot ländernas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella relationer införa tillfälliga gränshinder. Sverige har med olika motiv haft tillfälliga gränshinder för personer oavbrutet sedan 2015.