Opinion: Brexitsidan lurades

22 augusti 2017

En fjärdedel av de britter som röstade för att lämna EU tror att de blev vilseledda under Brexit-kampanjen, visar en undersökning från Opinium. Fram för allt nämns löftet att 350 miljoner pund som skickas till EU varje vecka efter brexit skulle satsas inom hälso- och sjukvården, något som dock visat sig inte bli fallet enligt hälsominister Jeremy Hunt. Undersökningen fann också att ett flertal av de brittiska väljare skulle välja att stanna kvar i EU om en folkomröstning hölls idag: 47 procent vill stanna kvar i EU mot 44 procent som sade att de skulle rösta för att lämna, rapporterar Independent.