Ökning för svensk handel

20 mars 2019
Uppdaterad: 20 mars 2019

Sveriges utrikeshandel fortsätter att öka och importen växer snabbare än exporten. Varuexporten ökade med 10 procent i värde och varuimporten med 12 procent under 2018, enligt statliga Kommerskollegium. Sveriges totala varuexport uppgick till 1 442 miljarder kronor. Exportvärdet ökade för samtliga varugrupper. Bland enskilda produkter kan en kraftig uppgång för exporten av personbilar noteras.