Ökat handelsöverskott i EU

11 januari 2018
Uppdaterad: 11 januari 2018

EU:s handelsöverskott med resten av världen ökade kraftigt under tredje kvartalet förra året enligt färska siffror från statistikbyrån Eurostat. Exporten var betydligt högre än importen och överskottet i handeln uppgick till 69,4 miljarder euro, motsvarande 680 miljarder kronor. Det är betydligt mer än kvartalet innan och även mer jämfört med samma period förra året.

Störst överskott gav handeln med USA: 454  miljarder kronor, medan EU:s handel med Kina gav det största underskottet: - 280 miljarder kronor.

Internt inom EU visade Tyskland störst överskott medan Storbritannien hade det största underskottet. Sverige visade ett överskott i handelsbalansen på knappt 52 miljarder kronor för det tredje kvartalet.