Oenighet mellan EU och USA om dataskydd

12 januari 2016
Uppdaterad: 30 januari 2018

Meningsskiljaktigheter mellan USA och EU om behandlingen av personuppgifter riskerar att undergräva internationella standarder.

Läs mer