Nytt skatteförslag ersätter gammalt ratat dito

19 maj 2021
Uppdaterad: 19 maj 2021

På tisdagen meddelade EU-kommissionen att de skrotar sitt gamla förslag om gemensam bolagsskattebas för EU-länder, en fråga som i olika skepnader funnits med i tio år men som aldrig fått medlemsländernas gillande. I stället utlovas ett nytt förslag senast 2023 som kommissionen kallar BEFIT; en gemensam EU-regelbok för företagsbeskattning med syftet att skapa “en mer rättvis fördelning av beskattningsrättigheter mellan medlemsländerna”.