Norsk app kan röja coronasmittades identitet

22 april 2020

Smittades identitet kan röjas av den norska populära smittspårningsappen Smittestopp. Men nyttan kan väga tyngre än integritetsskyddet, resonerar norska och danska myndigheter med ansvar för dataskydd, uppger TT/GP.