Nordiskt elbråk när kapaciteten stryps

22 november 2021

Det svenska elnätet lever inte upp till EU:s regler. Nu har finländarna surnat till ordentligt, enligt TT/GP. Finländarna har reagerat kraftfullt på att Svenska Kraftnät inte lever upp till reglerna inom EU – att minst 70 procent av ett lands nätkapacitet ska kunna användas till elhandel mellan länder.