Annons

Nörda på energiförbrukning i Europa och Sverige

12 april 2021

Nu kan man följa energiförbrukning i EU och flertalet europeiska länder utanför unionen månad för månad. Grafiken visar bland annat att andelen förnyelsebar el som användes i Sverige under januari var dubbelt så hög som andelen icke förnybar. Grafiken och datan kommer från Eurostat, EU-ländernas gemensamma statistikbyrå.