Nederländernas fängelsekris: Brist på fångar

6 mars 2017

I takt med att kriminaliteten sjunker står allt fler celler tomma i nederländska fängelser. Några har hyrts ut till fångar från Norge, andra har förvandlats till boenden för asylsökande, skriver SvD.