Natoländer kränkte Sverige mest

23 februari 2017

Kränkningarna av Sveriges territorium 2016 gjordes av elva olika länder med flyg, fartyg eller fordon. Grannländer inom Nato står för huvuddelen av kränkningarna medan Ryssland kränkte svenskt territorium en gång. Svenska militära enheter kränkte å sin sida Danmarks, Finlands och Portugals luftrum samt Norges territorialvatten, rapporterar DN.