Natochefen: Georgien ska bli medlem

26 mars 2019

Moskva har varnat i tydligt hotfulla ordalag. Men Natochefen Jens Stoltenberg återupprepar försvarsalliansens löfte om att ta upp Georgien i sina led, skriver TT/SvD.