Mycket låg kostnad för barnbidrag

19 februari 2016
Enligt siffror från slutet av 2013 stod utbetalningar av barnbidrag för barn som bodde i andra medlemsländer för 0,26 procent av alla brittiska barnbidrag. Det motsvarar en summa på ungefär 360 miljoner kronor under 2013, eller 0,004 procent av den brittiska statens samlade utgifter under det året.Läs mer