Moderat vision: Asyl vid EU-gräns eller utanför

20 oktober 2017

Tobias Billström (M) och Johan Forssell (M) skriver i en debattartikel på torsdagen att Moderaterna på längre sikt kan komma föreslå att asyl sökes vid EU:s yttre gräns och att flyktingar fördelas mellan EU:s länder utifrån kvoter. Men de är också öppna för prövning av asylansökan i så kallade säkra områden utanför EU. Moderaternas partigrupp i Europaparlamentet, EPP, är inne på liknande möjliga lösningar, skriver debattörerna.