Moderat flyktingförslag avvisas

15 september 2017

Moderaterna vill att asylsökande till EU-länder ska få sin sak prövad utanför EU:s gränser.

– Vi vill gå mot ett system där man söker asyl [till EU-länder] utanför EU, sade Johan Forssell, moderaternas migrationspolitiske talesperson, till Europaportalen. Han tillade att det måste finnas någon slags begränsning för “alla som är på flykt kan inte komma till Europa”. Det kan innebära att Genèvekonventionen måste rivas upp eller förändras. Migrationsminister Heléne Fritzon (S) är kritisk.

– Jag tror inte det är så genomtänkt. 145 länder har undertecknat Genèvekonventionen. Det säger sig själv att det är svårt att riva upp, säger hon till Europaportalen.