Minskad användning av antibiotika till djur

16 oktober 2018

Enligt årets rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som presenterades på måndagen har användningen av antibiotika i djuruppfödningen minskat med 20 procent sedan 2011 räknat på de 25 länder som har varit med hela tiden. Det skriver DN.