Militär rörlighet ska underlättas i EU

28 mars 2018

Kommissionen lade på onsdagen fram en handlingsplan för att underlätta förflyttningen av militära styrkor och tillgångar mellan länder inom EU. Idag finns fysiska och rättsliga hinder som hindrar den militära rörligheten enligt kommissionen. Handlingsplanen är en del i målet om att skapa en fullt utvecklad försvarsunion senast 2025. Läs mer om EU:s försvarssamarbete på Europaportalens temasida.