Mer data till hälsosektorn föreslås

25 april 2018

Hälsosektor ska ges ökad tillgång offentligt ägd data föreslår EU-kommissionen. Bland annat föreslås att man ska begränsa allmännyttiga företags möjligheter att ta extra betalt för att samla ihop och ge ut data samt att EU-länderna måste ta fram riktlinjer för fritt tillträde till data.