Många rapporterar fel fiskemängder – hotar Östersjön

16 september 2019

Varannan svensk fisketrålare som kontrollerats i Danmark tog i själva verket upp mer eller mindre fisk än vad de uppgett, visar en granskning som P1-programmet Kaliber gjort. Nu i oktober ska beslut tas om vilka kvoter som ska gälla i Östersjön för nästa år och felrapporteringen kan leda till att besluten tas på fel grunder.