Makedonien förhandlar om Natomedlemskap

19 oktober 2018

Makedonien och Nato inledde på torsdagen regelrätta förhandlingar om ett medlemskap för landet i den västliga försvarsalliansen. Förberedelserna påbörjades i juli och parterna diskuterar förutsättningarna för ett medlemsavtal.

Nato kräver att Makedonien i lag genomför namnändringen till Nordmakedonien innan man kan signera ett avtal. Makedonien deltar sedan 1995 i Nato:s vänprojekt Partnerskap för fred.