M-parlamentariker: Avskaffa EU-tullar på skyddsutrustning

19 mars 2020
Uppdaterad: 19 mars 2020

I ett öppet brev till den svenska regeringen kräver fyra moderata Europaparlamentariker att Sverige verkar för att EU snarast tar bort tullar på importerad medicinsk utrustning och relevant skyddsutrustning för att underlätta arbetet mot coronaviruset. Nuvarande EU-tullar på ansiktsmasker, ansiktsskydd, skyddshandskar och annan utrustning försvårar och fördyrar insatserna för sjukvården, heter det i uttalandet